Skontaktuj się z nami
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Śledź nas
 

Polityka prywatności

To jest polityka prywatności i ochrony danych PROFILE Vehicles Oy zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (2016/679, “GDPR”) i obowiązującymi przepisami krajowymi (w tym fińską ustawą o ochronie danych 1050/2018).

1. Rejestrator

Profile Vehicles Oy
Yrittäjäntie 1
74130 Iisalmi

+358 17 821 7411
info@profilevehicles.com

2. Osoba kontaktowa odpowiedzialna za rejestr

Johanna Repo
+358 44 721 7450
johanna.repo@profilevehicles.com

3. Nazwa rejestru

Rejestr klientów PROFILE Vehicles LTD

4. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych jest

  • zgoda osoby (udokumentowana, dobrowolna, zidentyfikowana, świadoma i jednoznaczna)
  • prawnie uzasadniony interes administratora (np. relacja z klientem, stosunek pracy).

Dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

5. Informacje, które należy wpisać do treści danych w rejestrze

Imię i nazwisko osoby rejestrującej, stanowisko, firma / organizacja, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres), adresy stron internetowych, adres IP połączenia sieciowego, informacje o subskrybowanych usługach i ich zmianach, informacje rozliczeniowe, inne informacje związane z relacjami z klientem i zamówionymi usługami.

6. Stałe źródła informacji

Zapisy, które mają być zapisane w rejestrze, są uzyskiwane od klienta. Wiadomości wysyłane za pomocą formularzy internetowych, przez e-mail, telefon, umowy, spotkania z klientami i inne sytuacje, w których klient dostarcza informacje.

7. Regularne ujawnianie danych i przekazywanie danych poza UE lub EOG

Dane nie są regularnie udostępniane innym podmiotom.

Dane nie będą przekazywane przez administratora również poza UE lub EOG.

8. Zasady bezpieczeństwa rejestru

Rejestr jest prowadzony z należytą starannością, a informacje przetwarzane przez systemy informatyczne są odpowiednio chronione. Przechowywanie informacji rejestrowych na serwerach internetowych zapewnia właściwe zarządzanie bezpieczeństwem sprzętowym i cyfrowym ich urządzeń. Administrator zapewnia, że przechowywane dane, jak również dostęp do serwerów i inne informacje krytyczne dla bezpieczeństwa danych osobowych, są traktowane jako poufne i tylko przez pracowników, których zakres obowiązków zawierają.

9. Prawo do wglądu i prawo do żądania korekty danych

Każda osoba w rejestrze ma prawo do sprawdzenia danych przechowywanych w rejestrze oraz do żądania poprawienia wszelkich nieprawidłowych informacji lub uzupełnienia informacji niekompletnych. Jeżeli dana osoba chce sprawdzić dane przechowywane na jej temat lub chce je poprawić, wniosek musi zostać przesłany do administratora danych. Kontroler może poprosić wnioskodawcę, jeśli to konieczne, o udowodnienie swojej tożsamości. Administrator jest odpowiedzialny wobec klienta w terminie przewidzianym w rozporządzeniu UE o ochronie danych (z reguły w ciągu jednego miesiąca).

10. Inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba figurująca w rejestrze ma prawo zażądać usunięcia dotyczących jej danych osobowych z rejestru (“prawo do bycia zapomnianym”). Podobnie osoby, których dane dotyczą, mają inne prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych, takie jak ograniczenie przetwarzania danych osobowych w określonych sytuacjach. Wnioski należy kierować do administratora danych. Administrator może poprosić wnioskodawcę, jeśli to konieczne, o udowodnienie swojej tożsamości. Administrator jest odpowiedzialny wobec klienta w terminie przewidzianym w rozporządzeniu UE o ochronie danych (z reguły w ciągu jednego miesiąca).