Valmistus

Edistyksellistä teknologiaa ajoneuvojen valmistuksessa

Profile on kautta aikojen kehittynytt panostamalla paitsi tuotesuunnitteluun, myös valmistusteknologiaan. Yhtiön perinteisistä arvoista sisäinen ja ulkoinen yhteistyö ovat korostuneessa roolissa, mutta niin on myös kehitystyö. Ilman jatkuvaa kehittymistä yhtiö ei olisi pystynyt asiakastarpeisiin ja kasvutavoitteisiin vastaamaan.

Kaikki vakiotuotteet ja monista eri moduuleista konfiguroitavat tuotteet valmistetaan tahtiaikaisessa linjatuotannossa. Tuotantolinja koostuu useista varustelupisteistä, joista kukin valvoo edeltävän työvaiheen laatua. Koko valmistusprosessin aikana on siis useita laatukontrollivaiheita. Lisäksi loppulaatutarkastuksessa varmistetaan sekä varustelun oikeellisuus, että varustelun oikeanlainen toiminnallisuus. Valmistuksen alkuvaiheessa tehdään kaikki vakio- ja modulaariset varustelut ja loppuvaiheessa toteutetaan asiakaskohtainen räätälöinti.

Profilen valmistusmenetelmällä pyritään korkeaan laatuun, verrattain lyhyeen läpimenoaikaan ja tehokkuuteen. Profilen asiakkaat saavat hyötyä myös muista edistyksellisistä valmistukseen ja suunnitteluun liittyvistä prosesseista. – Kaikissa tehtaissamme on käytössä niin sanottu Lean Manufacturing -malli, jonka auto- ja elektroniikkavalmistaja Toyota teki kuuluisaksi.

Kyse on periaatteista, joiden avulla saavutetaan laatua, nopeutta ja asiakasorientoituneisuutta. Leanissa eliminoidaan kaikki, mikä ei lisää arvoa ja työskennellään ainoastaan niiden asioiden parissa, jotka ehdottomasti on tehtävä sillä hetkellä.

– Hyödynnämme tehokkaasti myös 5S-työympäristön organisointimenetelmää, joka auttaa pääsemään eroon turhista tavaroista ja helpottaa pitämään tarpeelliset tavarat ja koko työympäristön järjestyksessä, siistinä ja kunnossa.

Myös laadunvarmistus on avainasemassa, sillä Profile haluaa olla siinä edelläkävijä. Kaikissa konsernin tehtaissa on käytössä täsmälleen samat prosessit ja toimintamenetelmät, ja sama taho auditoi kaikki tehtaat.

Yksi yhtiön perusarvoista on korkea laatu. Siitä Profilessa halutaan pitää kiinni, sillä laadukkaasta työstä lopulta hyötyvät asiakkaat. – Toimitamme kaikkia valmistusohjelmassamme olevia erikoisajoneuvomalleja kaikista tehtaistamme täsmälleen samoilla ominaisuuksilla ja korkealla laadulla. Jokainen työntekijämme on sitoutunut noudattamaan sovittuja toimintatapoja, joilla toiminnan ja tuotteen laatu saadaan parhaaksi mahdolliseksi. Asiakas voi siten olla varma, että hän saa aina laadukkaan Profile-tuotteen. Siirryimme vuoden 2016 aikana standardin uusimpaan versioon ISO9001:2015.