Profile ominaisuudet

Profile erikoiskatto

Profile ambulanssikatto suunniteltu ja valmistettu optimaaliseksi nimenomaan ambulansseja varten. Aerodynaaminen muoto ja integroidut hälytysvalot vähentävät ajoneuvon polttoaineen kulutusta ja siten käyttökustannuksia merkittävästi.

Genios-ambulanssikatto on valmistettu FRP-komposiitista (kuituvahvisteinen muovi). FRP ei ole vain erittäin luja ja turvallinen, mutta myös kevyt moduulimateriaali. Profilen ambulanssikatto on turvallisuustestattu ajoneuvon suurimmalla kuormituksella.

Katto on tehokkaasti lämpöeristetty, joten se lisää ajoneuvon käyttömukavuutta sekä kylmässä että lämpimässä säässä.

Profile ambulanssikatto asennetaan alkuperäiseen tehdasmatalaan alustaversioon. Tämä tekee perusajoneuvosta edullisemman verrattuna alkuperäiseen tehdaskorkeaan versioon. Profilen ambulanssikatto mahdollistaa n. 150 mm alhaisemman ulkokorkeuden kuin tavallisessa tehdaskorkeassa katossa ja sisäkorkeus on edelleen molemmissa versioissa sama CEN 1789 standardin vaatimukset täyttävä.

Integroidut hälytys- ja työvalot

Moni ambulanssimallimme on varusetttu integroiduilla hälytys- ja työvaloilla. Valokokonaisuus on suunniteltu seuraamaan kainiisti ajoneuvoalustan rungon alkuperäisiä linjoja ja valojen muoto on hyvin aerodynaaminen. Tämä alentaa ilmanvastusta ja siten alentaa ajoneuvon polttoaineenkulutusta. Integroituja hälytysvaloja voidaan värien pulesta muokata asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Led hälytysvilkut ja työvalaisimet kuluttavat virtaa n. 40% vähemmän kuin perinteiset vastaavat vilkut ja valaisimet.

Edistyksellinen integroitu Profile ilmankierrätysjärjestelmä pitää huolen siitä etei valoihin pääse kondensoitumaan vesihöyryä. Lisävarusteena etuhälytysvalojen keskiosaan voidaan lisätä tehokkaat ja kapeavalokiilaiset LED vilkut, jotka tehostavat ajoneuvon havaittavuutta edestäpäin.

Profile eCan väyläohjaus

Profile eCan väyläohjausjärjestelmä – helppoutta ja turvallisuutta

Profile eCan -canbus -väyläohjausjärjestelmä ja sen kosketusnäyttöihin perustuva käyttöliittymä on kehitetty nimenomaan ambulanssinkuljettajan ja ensihoitajan työtä varten.

Profile eCan on aivan uusi erikoisajoneuvon CAN bus - väyläohjausjärjestelmä

Olemme kehittäneet Profile eCanin alan parhaiden osaajien kanssa. Profilella on syvällistä väyläohjausjärjestelmäosaamista. Siksi olemme pystyneet toteuttamaan järjestelmän, joka tukee saumattomasti ensihoitotiimin toimintaa.

Kaikissa olosuhteissa varmatoimiset kosketusnäytöt

Voit käyttää näyttöjä myös käsineet kädessä kaikissa olosuhteissa – kovasta pakkasesta paahtavaan kesähelteeseen. Väyläohjausjärjestelmää varten kehitimme myös täysin uudet johtosarjat, jotka ovat entistäkin käyttövarmemmat. Kuljettajalla ja hoitajalla on omat kosketusnäytöt heidän työlleen oleelliset asiat huomioiden. Molempien näyttö kertoo yhdellä silmäyksellä oleelliset ajoneuvoon liittyvät asiat ja varoittaa mahdollisista vaaratilanteista, kuten esimerkiksi avoimesta ovesta tai kytkemättömästä ensihoitajan turvavyöstä.

Kuljettaja näkee toiminnot yhdellä vilkaisulla

Koska turvallinen ajaminen ja muu liikenne vievät kuljettajan kaiken huomion, hänen näytöllään ovat näkyvissä vain tärkeimmät toiminnot suurin kosketussymbolein. Siksi kuljettajan tarvitsee kääntää katseensa näyttöön vain minimaalisen lyhyeksi ajaksi. Lisätoiminnot saa kuitenkin helposti esille tarvittaessa.

Hoitaja voi keskittyä potilaaseen ja samalla ohjata tekniikka helposti

Ensihoitajan käyttöliittymä näyttää loogisesti potilaan hoidon kannalta tärkeät toiminnot. Hän pystyy kiinnittämään huomionsa potilaaseen ja samalla ohjaamaan vaivattomasti mm. lämmitystä, ilmastointia, valaistusta ja monia muita tehokkaan hoidon varmistavia toimintoja.

Kumppanuudet alustavalmistajien kanssa

Teemme läheistä yhteistyötä alustavalmistajien kanssa pystyäksemme paremmin ja nopeammin tarjoamaan edistyksellisen ambulanssin tai muun erikoisajoneuvon kuhunkin alustamerkkiin- ja malliin. Yhteistyön avulla pystymme täyttämään kaikki alustavalmistajan esittämät vaatimukset mm. korityössä ja turvallisuudessa. Asiakkaalle yhteistyöstä on lisäarvoa myös siksi, että Profile hyödyntää kaiken alustan tarjoaman tilan asiakkaan käyttöön samalla huomioiden alustan maksimikantavuuden.

Mercedes-Benz VanPartner -status on hyvä esimerkki parhaasta mahdollisesta yhteistyöstämme, joka takaa meille muun muassa pääsyn alustamallien teknisiin tietoihin varhaisessa vaiheessa, mahdollistaen tehokkaan tuotekehityksen. Paikalliset Mercedes-Benz -maahantuojat ja -jälleenmyyjät voivat aina luottaa Profileen yhteistyössään, onhan myös meillä Mercedes-Benzin tehtaan valtuutus ja tuki.

Profile laatu

Taattua laatua kaikessa mitä teemme

Profile haluaa olla edelläkävijä laadukkaassa toiminnassa ja laadunvarmistuksessa. Siksi Profile on päivittänyt kaikkien valmistusyksiköidensä johtamisjärjestelmän (laatujärjestelmä) uusimpaan ISO 9001:2015 versioon.

Johtamisjärjestelmän päivittäminen on osa linjausta, jonka mukaan konsernin kaikissa tehtaissa on käytössä täsmälleen samat prosessit ja toimintamenetelmät, ja sama taho auditoi kaikki tehtaat.

Laatu on myös yksi yhtiön perusarvoista. Siitä Profilella halutaan pitää kiinni, sillä laadukkaasta työstä lopulta hyötyvät kaikki: itse yritys, asiakas ja kaikki sidosryhmät. Johtamisjärjestelmäuudistuksen kautta Profile keskittyy entistä enemmän asiakkaan ja sidosryhmien huomioimiseen. Profilen henkilöstö on sitoutunut noudattamaan ISO 9001 laatustandardia. Profilen laadukkaasti toimivat prosessit takaavat sen, että asiakas saa erinomaisen ja laadukkaan tuotteen ja palvelun. Tuotteen lopullinen laatu varmistetaan tarkassa ja kattavassa tarkastusprosessissa.

Profile valvoo myös alihankkijoidensa ja toimittajiensa laatua. Alihankkijoiden ja toimittajien arvioinnissa keskeinen kriteeri on toimittajan merkitys Profilen toiminnan kannalta. Arvioinnin tulokset käydään läpi toimittajan kanssa. Avoimuus ja pelisääntöjen molemminpuolinen selkeys ovat keskeinen arvo toimittajayhteistyössä.

Profile toimii jatkuvan parantamisen periaatteella

Toimintaa parannetaan poikkeamailmoitusten, parannusehdotusten,asiakaspalautteiden ja toimittajareklamaatioiden kautta. Lisäksi sisäiset, asiakkaan ja riippumattoman tahon arvioinnit käsitellään ja toimintaa parannetaan. Tulipa parannusehdotus tuotannon työntekijältä tai asiakkaalta se käsitellään yrityksen johdossa. Profilen jokainen työntekijä on sitoutunut noudattamaan sovittuja toimintatapoja, joilla toiminnan ja tuotteen laatu saadaan parhaaksi mahdolliseksi.

Profile hygienia

Helposti puhdistettava

Kaikissa materiaaleissa, muodoissa ja pinnoissa on lähtökohtana hygieniavaatimukset ja puhtaanapidon helppous.

Sileä, saumaton, tasainen

Profie ajoneuvoissa ei ole hankalasti pestäviä syvennyksiä eikä koloja, joihin lika pääsisi jäämään puhdistuksenkin jälkeenkin. Lattia on helppo pyyhkiä puhtaaksi. Ambulanssien hoitotilassa pinnat ovat mahdollisimman sileitä ja tasaisia, jotta ne on helppo desinfioida. Saumoja on mahdollisimman vähän, ja ne vähätkin ovat vedenpitäviä. Meiltä saat myös eri pintamateriaaleille soveltuvat antibakteeriset pintakäsittelyt.

Profile ergonomia

Ergonominen kaikille ajoneuvon operoijille

Turvallisuus ja ergonomia käyvät käsi kädessä. Profile erikoisajoneuvon suunnittelussa olemme ottaneet huomioon kaikki ajoneuvolla operoivat - ohjaamossa on omat vaatimuksensa ja takaosastolla ajoneuvotyypistä riippuen omansa. Profile ambulanssissa hoitaja voi keskittyä täysipainoisesti potilaan hoitamiseen ja kuljettaja jouhevaan ajamiseen.

Ajoneuvon hallintaa yhdellä vilkaisulla

Profile väyläohjausjärjestelmä näyttää toiminnot yhdellä vilkaisulla, joten kuljettaja voi pitää katseen liikenteessä ja keskittyä turvalliseen ajamiseen. Muuhun ajoneuvon operoimiseen on eri tarpeiden mukaan suunnitellut käyttöliittymät ja tarkemmat ohjaukset.

Ulkoa kompakti, mutta sisältä suuri

Pyrimme kaikissa ajoneuvoissamme optimoimaan alustan käytettävissä olevan tilan. Ambulansseissa hoitotila on riittävän tilava ergonomiseen ja tehokkaaseen työskentelyyn. Voit työskennellä tehokkaasti turvavöitä irrottamatta. Uudistettu väyläohjausjärjestelmän kosketusnäyttö on asennettu hoitajanpöytään ergonomiseen kulmaan. Valaistus, lämmitys ja ilmanvaihto on suunniteltu kuhunkin ajoenuvomalliin sopivaksi ja tehokkaaksi.

Profile turvallisuus

Turvallisuus edellä kaikessa mitä teemme

Keskitymme turvallisuuteen kaikessa mitä teemme. Asiantunteva henkilöstömme suunnittelee turvalliset tuotteet ja prosessimmeja varmistaa turvallisuuden korkean tason. Sinä pystyt keskittymään oleelliseen kun tiedät että turvallisuus on jo perinpohjaisesti ajateltu puolestasi.

Kevyt mutta kovatekoinen ja vahva ajoneuvo

Profile tuotteet on suunniteltu niin turvalliseksi kuin mahdollista. Olemme valinneet kaikki materiaalit, mukaan lukien verhoilu, sekä keveys että kestävyys kriteereinä. Kaikki tarvittavat ambulanssien rakenteet on testattu EN 1789 -standardin vaatimusten mukaisesti.

Pyöristetyt reunat ja erinomainen pään suojaus

Kaikki ajoneuvon sisäreunat ovat pyöristettyjä, mikä mahdollistaa turvalliset ja kätevät työtavat. Potilasosastossa on kiinnitetty erityistä huomiota alueisiin, jotka voivat tulla kosketuksiin työntekijän tai potilaan pään kanssa. Voit myös päästä käsiksi potilaaseen, tarvittaviin lääketieteellisiin laitteisiin ja säilytystiloihin ilman turvavyön irrottamista.

Hyvä ulkonäkö ja näkyvyys

Profile esitteli ensimmäisenä virtaviivaiset integroidut hälytysvalot Genios-mallissa jo vuona 2006. Nykyään hälytysvalot ovat vieläkin näkyvämpiä ja helpommin ohjattavia ja ylläpidettäviä. Lisäksi työvalojen teho on nostettu uudelle tasolle koko ambulanssin ympäröivälle toiminta-alueelle.

Standardien noudattaminen

Tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu standardin EN 1789 mukaisesti.

  • Sertifioitu ISO9001: 2015 -laadunhallintastandardi käytössä kaikissa valmistusyksiköissä.
  • Ambulanssituotteemme ovat suunniteltu noudattaen EN1789-ambulanssistandardia.
  • Eurooppalainen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä (EWVTA) saatavana useilla ambulanssimalleille.
  • Negatiiviset 10G dynaamiset törmäystestit