Ota yhteyttä
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Seuraa meitä
 

Käyttöehdot

Avaamalla Profile Vehicles Oy:n WWW-sivut sitoudut käyttäjänä noudattamaan seuraavia käyttöehtoja:

Profile Vehicles Oy:n WWW-sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti tai muuten suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. WWW-sivujen sisällön tai sen osan, kuten tekstin, kuvamateriaalin ja merkkien (näihin rajoittumatta) kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Profile Vehicles Oy:n etukäteen antamaa suostumusta.

Näillä WWW-sivuilla esitetyn aineiston käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön on kuitenkin sallittua. Käyttäjänä voit esimerkiksi tulostaa otteita WWW-sivuista omaan yksityiseen käyttöösi. Profile Vehicles Oy:n WWW-sivut voivat kuitenkin sisältää yksittäisiä asiakirjoja ja dokumentteja, joihin voi liittyä erillisiä muita ehtoja, jotka ovat erikseen määritelty kyseisillä sivuilla.

Tiedotteiden ja muun julkiseksi nimenomaisesti tarkoitetun aineiston käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu, kuitenkin siten että tiedon ja/tai aineiston lähde mainitaan asianmukaisesti esitettävän tiedon ja/tai aineiston yhteydessä.

Profile Vehicles Oy ylläpitää WWW-sivujaan kaikkien käyttäjien hyödyksi sellaisena kuin ne kulloinkin ovat. Profile Vehicles Oy ei voi vastata sivuilla esitetyissä tiedoissa ja/tai aineistossa olevista virheistä tai epätarkkuuksista. Profile Vehicles Oy ei myöskään takaa sitä, että nämä sivut ovat luettavissa keskeytyksettä tai virheettömästi tai sitä, että WWW-sivuilla esiintyvät tiedot ja/tai aineisto jostain syystä katoaa tai muuttuu. Profile Vehicles Oy pidättää itselleen oikeuden muuttaa sivujen sisältöä ja rajoittaa sivujen käytettävyyttä haluamanaan ajankohtana.

Profile Vehicles Oy:n WWW-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille www-sivuille. Kun käyttäjänä siirryt tällaisille sivuille tulee sinun itse perehtyä näiden sivujen käyttöehtoihin ja hyväksyä ne ennen sivujen tarkastelun ja käytön aloittamista. Profile Vehicles Oy ei ota mitään vastuuta kolmannen osapuolen sivujen sisällöstä.

Mikäli käyttäjänä havaitset todisteellisesti, että WWW-sivuilla esiintyy laitonta tai julkaisemiseen kelpaamatonta aineistoa ja/tai tietoja tai että tiedot ja/tai aineisto on virheellistä tai harhaanjohtavaa tai että näitä koskeva omistusoikeus kuuluu kolmannelle, Profile Vehicles Oy ottaa mielellään vastaan ilmoituksesi alla olevaan osoitteeseen tästä yhdessä asiaa koskevien todisteiden kanssa, jotta Profile Vehicles Oy voi toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Näillä WWW-sivuilla olevat tiedot, neuvot tai suositukset ovat luonteeltaan yleisiä – eivät ammatillisia, eivätkä ne sisällä mitään henkilökohtaisia asiantuntijaneuvoja; Mikäli tarvitset tällaista asiantuntijaneuvontaa, kehotamme sinua ottamaan yhteyttä sellaiseen ammattilaiseen, joka kykenee henkilökohtaisesti auttamaan sinua asiassasi.

Profile // on Profile Vehicles Oy:n rekisteröimä tavaramerkki ja muut tuotenimet saattavat olla Profile Vehicles Oy:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Mikäli näillä WWW-sivuilla esiintyvää materiaalia aiotaan käyttää edellä esitettyjen ehtojen vastaisesti tulee käyttöoikeuden mahdollinen olemassaolo varmistaa aina tapauskohtaisesti viestintäosastolta, jonka yhteystiedot on esitetty seuraavassa.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Profile Vehicles Oy
FI-74130 Iisalmi
FINLAND
Puh. +358 17 8217411
Fax. +358 17 8217436
Sähköposti: info@profilevehicles.com