neo port

Elinkaariajattelu

Toimintamme perustuu kumppanuuteen. Kun asiakkaamme menestyvät hyvin operoidessaan Profile-tuotteilla, olemme tyytyväisiä.

Olemme kiinnostuneita kaikesta siitä, mitä voimme asiakkaillemme tarjota, emme pelkästään yksittäisestä laadukkaasta erikoisajoneuvosta. Tämä luo edellytykset myös omalle menestymisellemme ja toimintamme kehittymiselle.

Pitkät ja luottamukselliset asiakassuhteet ovat arvojemme kivijalka. Haluamme tarjota asiakkaillemme lisäarvoa joka ainoan erikoisajoneuvon suunnittelun ja valmistuksen yhteydessä. Se on elinehtomme kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Näemme asiakassuhteen jatkumona ja nöyrällä sekä innovatiivisella toimintakulttuurillamme haluamme varmistaa pitkät, sukupolvelta toiselle kestävät asiakkuudet.

Kokonaisvaltaiset palvelut tuovat varmuutta ja pitkäjänteisyyttä. Erikoisajoneuvo on työkalu, joka yksistään ei tuo kaikkea saavutettavissa olevaa lisäarvoa asiakkaalle. Kustannustehokkaat palvelut varmistavat sen, että valmistamistamme tuotteista saadaan kaikki mahdollinen irti. Huolto- ja korjauspalvelut ovat kovassa käytössä oleville ajoneuvoille välttämätön palvelu. Käyttökoulutus ja huolto-opastus puolestaan ovat olennaisia, kun ajatellaan valmistamamme erikoisajoneuvon elinkaarikustannuksia ja siitä saatavia hyötyjä. Tavoitteemme on olla alan paras palvelujen tarjoaja.

Valmistamamme tuotteen elinkaari käsittää koko sen eliniän kaikki eri vaiheet. Erikoisajoneuvojen valmistuksessa elinkaari alkaa sen raaka-aineiden hankinnasta ja päättyy jätteiden käsittelyyn. Pyrimme tuotesuunnittelussa, materiaalivalinnoissa, tuotannossa ja kierrätyksessä nykyaikaiseen, ympäristöämme suosivaan toimintatapaan.